CPSUs Monthly Procurement Status

Go Back


NHPC LTD.
Month-Year Monthly Procurement (Rs.Crore) Monthly Procurement for MSEs (Rs.Crore) Monthly Procurement for MSEs Owned by SC/ST (Rs.Crore) Monthly Procurement for MSEs Owned by Women (Rs.Crore) NO. Of MSEs Benefitted (Gen) NO. Of MSEs Benefitted (SC/ST) NO. Of MSEs Benefitted (Women) NO. Of MSEs Benefitted (Total) NO. Of VDP (Gen) NO. Of VDP (SC/ST) NO. Of VDP (Total)
April-2022 22.8600 20.7600 0.1100 1.2356 143 2 22 167 0 0 0
June-2022 100.3400 10.6100 0.9700 1.2500 143 2 11 156 0 0 0
May-2022 133.5200 14.9800 0.5200 0.4840 70 5 10 85 0 0 0
July-2022 19.1600 16.6300 2.3000 0.8700 224 6 24 254 0 0 0
August-2022 34.2700 25.1600 0.8000 1.1700 280 7 37 324 0 0 0
September-2022 26.0400 24.1000 2.7800 2.9100 263 11 35 309 0 0 0
October-2022 60.3800 23.8600 0.5800 0.1600 192 10 20 222 0 0 0
November-2022 17.0400 16.5400 2.5600 1.7800 16 17 25 58 0 0 0
December-2022 19.4900 16.4800 1.8200 0.6700 355 4 24 383 0 0 0